Τεχνικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να μπορεί να σας προσφέρει τις εξής υπηρεσίες για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 

  • Αυτοψία του χώρου σας. Μηχανικός της εταιρείας μας επισκέπτεται το χώρο σας, πραγματοποιεί διαφορές αρχικές μετρήσεις και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία της μελέτης.
  • Οικονομοτεχνική μελέτη και αξιολόγηση της επένδυσης. Σας προσφέρουμε μια προκοστολόγηση του έργου έτσι ώστε να έχετε μια αρχική εικόνα της επένδυσης. Επίσης μελετάμε τα οικονομικά στοιχειά του έργου. Τέλος προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της επένδυσης και της βέλτιστης απόσβεσης έτσι ώστε η επένδυση να θεωρείται υγιείς.
  • Κατάθεση φακέλου και διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης. Ακολουθούμε τα σταδία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης αναλόγως την κατηγορία εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών.
  • Προμήθεια υλικών – επίβλεψη και εγκατάσταση του συστήματος. Παραλαμβάνονται τα υλικά και ξεκινά η εγκατάσταση αλλά και η επίβλεψη όλων των σταδίων της εγκατάστασης για την σωστή και ομαλή λειτουργία του συστήματος εις βάθος χρόνου.
  • Ποιοτικός έλεγχος του συστήματος. Έπειτα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διενεργείται ποιοτικός εξονυχιστικός έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης σε όλα τα σημεία και τα σταδία της με ηλεκτρολογικές μετρήσεις, θερμογράφηση, ορθής στατικότητας αλλά και σωστών συσφίξεων κ.α.
  • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη. Η προληπτική συντήρηση του έργου αλλά και η τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο το οποίο η εταιρεία μας μπόρεσε να το υιοθετήσει να το συμπερίλαβε αλλά και να το υποστηρίξει.